Mengalahkan Raksasa

Renungan Firman bersama hambaNya Ev. Iin Tjipto (Mahanaim Ministry)   Tuhan Memberkati

Kalau Bukan TUHAN

Renungan Firman bersama hambaNya Ev. Iin Tjipto (Mahanaim Ministry)     Tuhan Memberkati

Jangan Tahan-tahan

Renungan Firman bersama hambaNya Ev. Iin Tjipto (Mahanaim Ministry)     Tuhan Memberkati

Suara Kecil

Renungan Firman bersama hambaNya Ev. Iin Tjipto (Mahanaim Ministry)   Tuhan Memberkati